Passa på att göra en radonmätning nu!

Radonmätningssäsongen närmar sig snabbt, och det är hög tid att ta ansvar genom att beställa radondosor för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. 

Radon är en osynlig, luktfri och radioaktiv gas som kan vara potentiellt farligt om man utsätts för höga halter över lång tid. Strålskyddsmyndigheten uppskattar att omkring 500 personer i Sverige drabbas av lungcancer varje år till följd av radon. Socialstyrelsen har fastställt ett riktvärde på 200 Bq/m³ (becquerel per kubikmeter luft) som inte bör överskridas i hem, skolor och förskolor. I dagsläget finns närmare 400 000 bostäder i Sverige med förhöjda radonhalter inomhus, vilket verkligen understryker vikten av att genomföra mätningar och vidta nödvändiga åtgärder för att sänka radonhalten.

Radon kan tränga in i våra hem och byggnader från flera olika källor, som marken,, olika byggmaterial (särskilt blåbetong) och hushållsvattnet. 

En radonmätning (långtidsmätning), bör pågå i minst 60 dagar under eldningssäsongen som löper från den 1 oktober till den 30 april. Detta är det mest pålitliga sättet att säkerställa ett årsmedelvärde för radonhalten i din bostad. 

Att mäta radon är inte svårt, så här gör du: 

  • Beställ radondosor: Börja med att beställa radondosor från en pålitlig leverantör.
  • Placera dosorna enligt anvisningar: När dosorna kommer hem placerar du ut dem enligt instruktionerna som följer med.
  • Skicka tillbaka dosorna: När mätperioden är avslutad, skickar du tillbaka tillbaka dosorna för analys
  • Mätrapport: Inom cirka en vecka kommer du att få en detaljerad mätrapport som tydligt visar om det finns förhöjda radonhalter i din bostad eller inte.

Om mätresultaten visar att du har radonhalter över gränsvärdet på 200 Bq/m³, är det viktigt att vidta åtgärder för att minska radonhalten.

Det finns flera situationer där det är klokt att genomföra en radonmätning:

  • Vid husköp eller försäljning av bostad: För att säkerställa en trygg bostadsmiljö eller informera potentiella köpare.
  • Vid om- eller tillbyggnation: Ändringar kan påverka radonhalten, och därför kan en mätning vara nödvändig.
  • Vid ändringar i ventilation eller uppvärmningssystem: För att kontrollera att justeringarna inte ökar radonhalten.
  • Vid husbygge: Inkludera radonmätning som en del av byggprocessen för en hälsosam bostad från grunden.
  • Om det har gått mer än 10 år sedan senaste mätningen: Förhållandena kan ändras över tid, och regelbundna mätningar är avgörande.
  • Om du misstänker radon: Vid minsta misstanke om radon, genomför en mätning. 

Beställ radonmätning nu för en hälsosam inomhusmiljö!

Relaterad information

Radon