Blåbetong i byggnadsmaterialet – en dold fara

Blåbetong är en typ av byggnadsmaterial som innehåller radium som kan omvandlas till radon genom sönderfall. Det avger också gammastrålning. Blåbetong har varit en vanlig byggkomponent från 1929 till 1975, och har använts i en rad olika applikationer som väggar och bjälklag. När det gäller radonhalter i en bostad, byggnad eller hus som innehåller blåbetong är det viktigt att notera att det inte nödvändigtvis betyder höga radonhalter. Det beror på vilka delar av konstruktionen som är gjorda av blåbetong och hur ventilationssystemet fungerar. Det enda sättet att säkert ta reda på om det finns höga nivåer av radon är genom att genomföra en mätning.

Vid en mätning av radon i en bostad, kontrollerar du om halterna överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m³, vilket kan utgöra en hälsorisk. Blåbetong är en potentiell källa till höga radonhalter, med möjlighet att orsaka halter över 1000 Bq/m³. Det är viktigt att undvika för höga nivåer av radon, eftersom det kan ha skadliga effekter på hälsan. Årligen orsakar radon ungefär 500 fall av lungcancer i Sverige, vilket gör det till den näst största orsaken till lungcancer efter rökning.

Ungefär 400 000 bostäder i Sverige innehåller för närvarande blåbetong. Områden med störst förekomst av hus och byggnader med blåbetong i är Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping. De vanligaste varumärkena av blå lättbetong är Durox och Ytong.

När det har bekräftats att den höjda radonhalten beror på användning av blå lättbetong, finns det åtgärder som kan vidtas för att minska halterna av radon:

  • Förbättra ventilationen
  • Använda radontapet vid tapetsering
  • Ta bort blåbetongen

Att öka luftomväxlingen är den vanligaste åtgärden vid höjda radonhalter.

Det är lämpligt att utföra mätning av radon i följande situationer:

  • Vid köp av hus
  • Vid genomförande av ombyggnationer
  • Vid förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet
  • Vid byggnation av nya hus
  • Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen gjordes

Beställ hem radonmätare här!